Hívj bátran! Tel.: 06/30-815-3260 ill. 88/634-585

Megjelent a Beszédépítő – Beszédészlelést és beszédértést fejlesztő program!

Beszédépítő – Beszédészlelést és beszédértést fejlesztő program


óvoda pedagógusok, logopédusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, és szülők számára 

 középső csoportos óvodások részére kép és hanganyaggal

– ONLINE verzióban is! –

Az anyanyelv bármely területének fejlesztése legnagyobb sikerrel és leggyorsabban óvodáskorban végezhető. A program a középső csoportos óvodások beszédészlelését és beszédértését fejlesztő gyakorlatokat tartalmaz.

Miért fontos fejleszteni a beszédértést?

A beszédészlelés és beszédmegértés zavarainak felismerése óvodáskorban különösen nehéz, mert általában nem csak a gyermek beszédével kapcsolatosan jelentkeznek a tünetek. Mindkét terület a beszéd befogadásának, feldolgozásának oldalához tartozik, emiatt “kevésbé látványos” az eltérés, és az esetek nagy részében rejtve is marad akár második, harmadik osztályos korig.

Ekkor derülhet ki pl., hogy egy olvasási problémáért az életkori szinttől elmaradt beszédészlelés – vagy – megértés a felelős. Óvodás korban a megkésett beszédfejlődésű, és az ún. diszlexia veszélyeztetett gyermekek szinte mindegyikénél biztosan, de az egyéb beszédhibás gyermekek egy részénél is jelentkezik ez a probléma, így megsegítésük elengedhetetlen része ezeknek a területeknek a fejlesztése.

Az anyanyelv bármely területének fejlesztése legnagyobb sikerrel és leggyorsabban óvodáskorban végezhető. Kiemelkedően fontos szerepe van a preventív tevékenységeknek.

Miben segít a Beszédépítő – Beszédészlelést és beszédértést fejlesztő program?

A Beszédépítő – Beszédészlelést és beszédértést fejlesztő program a középső csoportos óvodások beszédészlelését és beszédértését fejleszti. Azt gondoljuk, hogy egy hiánypótló kiadvány.

Óvodapedagógusok számára készült, de használhatják logopédusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, akár szülők is.

Ez az anyag az óvodai élethez, az évszakokhoz kötődik, heti lebontásban készült el. Az egész nevelési évet felöleli. A mindennapi óvodai életbe az anyanyelvi foglalkozásokba beépíthető.

Szerves részét képezi a hozzá tartozó tematikus hang- és képanyag illetve a foglalkozási tervekhez kapcsolódó feladatlapok. A mellékletben lévő segédképeket a felhasználás előtt célszerű laminálni. A hívóképeket ki kell színezni laminálás előtt, így elkülöníthetjük őket az általános képanyagtól.

KÉREM A PROGRAMOT

A program tartalma

A részletes könyv mellett a program szerves részét képezi a hozzá tartozó

tematikus hang- és képanyag illetve a

foglalkozási tervekhez kapcsolódó feladatlapok.

A mellékletben lévő segédképeket a felhasználás előtt célszerű laminálni. A hívóképeket ki kell színezni laminálás előtt, így elkülöníthetjük őket az általános képanyagtól.

Eszközigénye minimális: labda, vagy babzsák, számoló korongok és pálcikák, fakanál, óvodában megtalálható hangszerek, színes ceruzák.

A program a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével készült, és a szerző sok játékos feladatot, mozgásos játékot is beleépített.

megrendelem

Gyakorló logopédusként, 15 éves tanítói múlttal a hátam mögött azt tapasztalom, hogy a nyelvi zavarok hátterében szinte mindig szerepel a beszédészlelés vagy beszédértés valamilyen szintű eltérése.

Bízom benne, hogy a könyvben szereplő feladatok, játékok segítik majd az óvodapedagógusok munkáját, a szülőket, és örömet szereznek a gyerekeknek.

Kovács Ágnes,
szerző

Fejlesztési területek

I. Akusztikus, auditív figyelem  és differenciálás , auditív észlelés fejlesztése

II. Szókincsfejlesztés

III. Beszédértés fejlesztése

IV. Auditív emlékezet

V. A fonológiai tudatosság

Az életkornak megfelelő szintű beszédészlelés,beszédértés biztosítja, hogy a gyermek nehézség nélkül tanuljon meg olvasni, írni majd egy idegen nyelvet elsajátítani, a mások által kiejtett mondatok tartalmát megértse.

A beszédészlelés és beszédmegértés zavara különféle tünetekben nyilvánulhat meg:

Óvodáskorban:

–     szókincse szegényes

–     sokszor visszakérdez., a tv-t nagyon hangosan hallgatja

–     a szavakat erősen torzítja

–     gyakran a többiekre figyel, így próbál eligazodni a teendők között;

–     kérdésekre nehezen válaszol,

–     a mesehallgatás nem vagy nehezen köti le,

–     nehezen tanul verseket, mondókákat

–     elhúzódó beszédhibákkal küzd,

Iskoláskorban:

 

–     Teljesítménye gyengébb, mint ez a képességei alapján természetes lenne,

–     olvasástanulás közben betűket hagy ki, cserél fel, nem észleli a szóhatárt, nem vagy nehezen érti a szöveget;

–     írásban ékezeteket hagy el, a betűket cserél, téveszt.,

–     nem érti pontosan az elhangzottakat,

–      lassan dolgozik, hamar elfárad

–     az önállóan megoldandó feladatokat nehezen oldja meg,

A problémák: magatartási zavarok, figyelmetlenség, agresszivitás, magába fordulás formájába is jelentkezhetnek.

Megrendelem

A feladatok jellemzői

KÉREM A PROGRAMOT

Példák a feladatokra

(Nagyobb nézethez kattints a képekre!)

Vadállatok

Hívókép

Szöveges feladat minta

Mit kap a gyermek a programhasználata során?

♥  őrá fordított időt, mely talán a legnagyobb kincs

nyugalmat, hogy a saját tempójában fejlődhessen

♥  játékos módszereket a fejlődéshez

  magabiztosságot majd az iskolában, hisz egy a sikeres iskolai évekhez elengedhetetlenül fontos képességét folyamatosan fejlesztik

  bővül a gyerekek szókincse

  a nyelvi feladatok játékosan segítik a gyermek nyelvi, és egyéb kognitív képességeinek fejlődését.

  a kreatív feladatok valódi élménnyé, örömtelivé teszik a gyermek  nyelvi, kommunikációs képességeinek fejlesztését.

  a kép és hozzá kapcsolódó hanganyag fáradtságos munkával lelhető fel, itt egy gombnyomással letölthető

  a hanganyag bárhova letölthető és különböző helyszíneken, akár egy okostelefonnal is használható

  az egymásra épített feladatok jó alapot teremtenek, hogy a gyermek nehézség nélkül tanuljon majd írni,olvasni, idegen nyelveket tudjon elsajátítani

  a szókincsfejlesztő feladatok segítségünkre lesznek abban, hogy a gyermek nemcsak hallja, hanem érti is a szavakat

  a képsorok időbeli rendezése rávilágít a logikai kapcsolatokra, és segít a részletek közötti összefüggések megláttatásában

  a beszédritmus fejlesztésének segítségével a gyermek a szótaghatárokat könnyebben beazonosítja, mely szintén nagy segítségre lesz majd a  helyesírásban

  az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó feladatok szeptembertől-májusig heti lebontásban napi néhányperces elfoglaltságot jelentenek a gyerekeknek miközben körbejárjuk az őket érintő eseményeket

Szakemberek véleménye a Beszédépítő – Beszédészlelést és beszédértést fejlesztő programról

Kovács Ágnes munkájában visszatükröződik a gyakorló logopédus több évtizedes szakmai tapasztalata és tudása, a gyermeki képességfejlődés és képességfejlesztés iránti mély elkötelezettsége, valamint a játékosság, ami áthatja az egész programot és szinte észrevétlenül épül be az óvodai nevelés mindennapjaiba.

Haszonnal forgathatja minden óvodapedagógus, aki a tudatosabb és hatékonyabb anyanyelvi fejlesztés érdekében gazdagítani kívánja pedagógiai eszköztárát. A program megvalósítása új fejezet nyithat az óvoda és a szakszolgálat közötti szakmai együttműködésben.

dr. Mile Anikó,
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója

A nyelv megfelelő ismerete az alapja minden további fejlődésnek, fejlesztésnek. A nyelvi képesség a gondolkodás minőségét is jelentősen befolyásolja, ezért nagyon fontos ennek a területnek a kiemelt kezelése.

Ez a nyelvi fejlesztő eszköz az óvodában hiánypótló jellegű.  Az igényes, válogatott szóanyag, a nyelvi feladatok anyaga, játékosan segítik az óvodás gyermekek nyelvi, és egyéb kognitív képességeinek fejlődését. A kreatív feladatok szinte észrevétlenné és örömtelivé teszik a gyermeknek a beszédészlelés, beszédmegértés területének fejlődését, a nyelvi, kommunikációs képesség fejlesztését.

  Az ötletes, színvonalasan kivitelezett, esztétikus feladatok jól mutatják a szerző szakmai igényességét, a korosztály alapos ismeretét, az óvodai életben és tevékenységben való tájékozottságát.

Kovács Ágnes mesterpedagógus, logopédus által készített fejlesztő anyagot jó szívvel ajánlom minden óvodapedagógusnak, szülőnek, gyermekekkel foglalkozó pedagógusnak.

Horváthné Moldvay Ilona,
mesterlogopédus, köznevelési szakértő, egyetemi oktató

Megtiszteltetés volt számomra, hogy Ági már az elején megosztotta velem elképzeléseit a beszédészlelési- és beszédértési programjáról.

Sokszor kérte véleményemet, tanácsaimat. Óvónőként nagyon élveztem ezeket a beszélgetéseket, eszmecseréket.

Már akkor éreztem, hogy nagyon nagy segítsége lesz nekünk, óvónőknek a napi munkánk során ez a program.

Segítség, mert az évszakok keresztül az adott témakörök feldolgozásában ad foglalkozási áganként új anyagot.

Ez egy nagyon jó játék- és feladatgyűjtemény. Középső és nagycsoportos gyerekekkel próbáltam ki-kísérleti jelleggel- a programot. Bátran állíthatom, hogy napi szintű sikerélményt nyújtottak a gyerekeknek is és nekem is a játékos feladatok.

Élvezték, szerették, kérték a feladatokat a gyerekek. Játszva tanultak és közben nagyon sokat fejlődtek.

Bátrabban fejezték ki magukat, gazdagodott szókincsük. Sokat alakult az egymáshoz való viszonyuk (türelem, szeretet, megértés, elfogadás)

Meggyőződésem, hogy beszédészlelés és beszédértés nélkül nem válhatnak a gyerekek iskolaéretté.

Éppen ezért jó szívvel ajánlom ezt a nagyon gazdag és sokrétű programot minden óvónőnek és szülőnek is.

Nagy Éva
óvodapedagógus

AJÁNDÉK!

Ha megrendeled a

Beszédépítő – Beszédészlelést és beszédértést fejlesztő programot, ajándékba megkapod hozzá a

Képrendező-irányjáték letölthető anyagot!

Garancia 

Győződj meg róla, hogy tényleg olyan klassz a program, mint ahogy itt olvasható!

A letölthető anyag elérésének kiküldését követően 24 órán belül eldöntheti bárki, hogy szeretné-e továbbiakban is a hozzáférést megtartani a későbbiekben ugyanerre a felületre felkerülő újabb, nagyszerű játékötleteket megismerni, vagy mégsem tetszik a program, és mi visszautaljuk a számlára a teljes összeget! Nincs más teendő, mint az email kiküldését követő 24 órán belül jelezze felénk, hogy töröljük hozzáférését a felülethez.

Nincs mit veszítened!

Beszédépítő – Beszédészlelést és beszédértést fejlesztő program

Könyv + hanganyag  bruttó áron 3.940 Ft

ONLINE csomag: letölthető könyv + hanganyag  bruttó áron 3.490 Ft

Add le rendelésed 2 perc alatt!

Már csak pár lépés!

  1. Válaszd ki, milyen csomagot kérsz!

  2. Válaszd ki a fizetési módot!

  3. Töltsd ki az űrlapot!

  4. Bankkártyás fizetés esetén fizesd ki az összeget, átutalás esetén utald át a díjat!

  5. A fizetés után elektronikus számlát állítunk ki, amit e-mailben küldünk el.

  6. Biztonságos SSL fizetés

  7. Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya adataidat nem ismerjük és nem is tároljuk. Az itt megadott bankkártya adataid egy titkosított csatornán keresztül, kódoltan kerülnek továbbításra a bankfióknak.

 


Kérdésed van? Segítünk!

Tel.: 06/30-815-3260 ill. 88/634-585

Bankkártyás adataidat nem ismerjük és nem is tároljuk. Bankkártya adataidat egy zárt, biztonságos csatornánk keresztül megadhatod a bankfiók felé.

Csomagodat máris készítjük és várhatólag néhány napon belül megérkezik az általad megadott szállítási címre. Az általad megadott email címre kapsz értesítést a kézbesítés előtt a futárszolgálattól.

Ha a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, kérlek vedd ki a pipát az űrlap alján található Postázási adatok megegyeznek a számlázási adatokkal megjegyzésnél, és add meg, mit írjunk a számlára.