fbpx

MÁGUSKÉPZŐ:

Matematikai és helyesírási játék alsó tagozatosok számára

Számmágus

A játékkal a “nem tudom” helyett a “képes vagyok rá” érzést erősítjük gyermekeinkben.

A fejszámolás, szorzótábla, számfogalom, helyiérték fogalom, kerekítés, relációk mind-mind megjelennek a 10 játékvariációban. 

Helyesírás mágusa

A helyesírás alapján képet alkotnak, véleményt formálnak rólunk egész életünkben. Hallod? Tudod? Gyakoroltad? – a játék változatos feladataival kiküszöböli az esetleges hibákat

Magánhangzók időtartama, mássalhangzók differenciálása, j-ly gyakorlása, mondatfajták, igekötős igék, szófajok, toldalékok helyesírása mind-mind megjelennek a 10 játékvariációban.

A Számmágust és a Helyesírás mágusát

A Számmágus játékról

A SZÁMMÁGUS játékgyűjtemény által lerombolhatjuk gyermekeinkben a tantárggyal szemben érzett ellenszenvet, vagy félelmet. 

A célunk az volt, hogy a gyerekek a meglevő tudásukat képesek legyenek változatosan alkalmazni, így ha a megszokottól eltérő feladatokkal találkoznak akkor is bátran kreatívan képesek legyenek megoldani a feladatokat. 

A játékok által a matematikai készségek fejlődenek, a munkatempó gyorsabbá válik. 

Miben segít a Számmágus?

 • A matematika tantárgy tanulása, gyakorlása érthető, sőt szórakoztató lesz.
 • A játékmenetek az ismeretek, készségek kreatív felhasználásán alapulnak, a "nem tudom" helyett a "képes vagyok rá" érzést erősítve gyermekeinkben.
 • A játékcsomagunkkal az alsó tagozatban elsajátítandó matematikai ismeretek, alapkészségek elsajátítását támogathatjuk, azok gyakorlását játékos formában biztosíthatjuk.
 • A fejszámolás, szorzótábla, számfogalom, helyiérték fogalom, kerekítés, relációk mind-mind megjelennek a 10 játékvariációban.

Neked szól a Számmágus, ha..

 • Ha gyermeked a kezdeti lelkesedés után esetleg már nem annyira rajong a matematikáért.
 • Ha szeretnéd, hogy felfedezhesse a számok világának szórakoztató oldalát
 • Ha szeretnétek a szorzó-és bennfoglalótáblát játékosan gyakorolni
 • Ha a tizes átlépés gyakorlására szeretnél egy rendkívül jó eszközt, mely a matematika órákon is megállja a helyét
 • Ha a szöveges feladatokat szeretnéd nemcsak megértetni, de meg is szerettetni
 • Ha a matematikai állításokat, oszthatósági szabályokat játékosan szeretnéd gyakoroltatni
 • Ha a matematikai relációkhoz, gyors fejszámolásokhoz szükséges eszközeidet szeretnéd bővíteni

A Számmágus játék tartalma:

 • számok 1-100-ig játéktábla 
 • szorzótábla
 • 10-es táblák a tizesátlépés gyakorlásához
 • relációs kártyák
 • Dobj nagyobbat játékhoz különböző mennyiségű labdakártyák
 • Legkisebb-legnagyobb mennyiségekhez játékkorongok
 • 60 db kártya matematikai állításokkal
 • 55 db számkártya
 • 40 db szöveges feladat
  letörölhető akciókártya, melyen a labdákhoz tartozó számok szabadon változtathatóak
kukkants1

Hogy ne maradjanak megválaszolatlan kérdések -

nyil21

Az iskolában a tanítóktól megkapják az ismereteket és elkezdik a készségek kialakítását. 

E tantárgy esetén azonban nagyon fontos a rendszeres gyakorlás, hogy automatizálódhasson. 

.…az bizony rengeteg rossz élményt tud okozni.

Itt nem mondhatjuk, hogy majd jövőre jobb lesz, mert a matematika tananyag folyamatosan egymásra épülő részekből áll.

Ha csak egy alap is inog, bizonytalan lesz a későbbi tudás.

Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a biztos alapok kialakítására!

A SZÁMMÁGUS játékgyűjtemény által lerombolhatjuk gyermekeinkben a tantárggyal szemben érzett ellenszenvet, vagy félelmet. 

A célunk az volt, hogy a gyerekek a meglevő tudásukat képesek legyenek változatosan alkalmazni, így ha a megszokottól eltérő feladatokkal találkoznak akkor is bátran kreatívan képesek legyenek megoldani a feladatokat. 

A játékok által a matematikai készségek fejlődenek, a munkatempó gyorsabbá válik.

– Memória játék számjegyekkel és számképekkel. Célja a globális számfogalom mélyítése, emlékezet fejlesztése
 
Rakd le a szomszédját! Célja: 10-es számkörben a számszomszédok gyakorlása, automatizálása
 
Tedd igazzá! – számkártyák lerakása, mely szám tesz adott nyitott mondatot igazzá. Célja: Mennyiségi relációk gyakorlása, elmélyítése, nyitott mondatok értelmezése
 
Dobj nagyobbat! Különböző mennyiségű labdákat ábrázoló kártyalapoktól szabadulás Célja: Globális mennyiségfogalom erősítése, mennyiségi relációk automatizálása, figyelemkoncentráció
 
Legkisebb?Legnagyobb? Célja: A helyiértékfogalom erősítése, mennyiségi relációk gyakorlása
 
Tizesátlépés gyakoroltatása segédeszközzel Célja: A szöveges feladatokban szereplő „matematikai nyelvezet” gyakorlása, A 20-as számkörben történő műveletvégzés, tízesátlépés technikájának gyakorlása, elmélyítése
 
Számolj fejben! Célja: A fejszámolás erősítése, részeredmények fejben tartása
 
Szorzó-bingó -Jelöld az eredményt! Célja: A gyermekek készségszinten tudják alkalmazni a szorzás és a bennfoglalás műveleteket.
 
Akciós labdavásár – letörölhető táblán beárazzuk a labdatípusokat a feladatkártyákon ábrázolt műveleteket elvégezzük fejben Célja:  A gyermekek a 100-as számkörben történő összeadás, fejszámolás műveletét minél gyorsabban tudják elvégezni.
 
Cserélj számot! a húzott matematikai szabálynak megfelelő szám alkotása Célja: A matematikai ismeretek (páros/páratlan fogalma, helyiértékfogalom, kerekítés, számszomszédok, alaki érték, oszthatósági szabályok, relációk) gyakoroltatása cselekedtetéssemodellezéssel.

Kukkants bele a Számmágus dobozba

A helyesírás mágusáról

A gyerekek tanulmányai során talán a leggyakrabban a matematika és a nyelvtan, a helyesírás okoz nehézséget.

Ha nem megy a helyesírás, az nem csupán egy rosszabb jegyet jelent a bizonyítványban. 

Míg iskolás korban leginkább az írásbeli dolgozatok során és az arra kapott jegyekben szembesülünk a hibákkal, felnőttként – a matematika mellett – e képesség alapján is gyakran alkotnak rólunk véleményt. 

A helyesírás rendkívül fontos tudásunk, melyre az életünk során rengeteg szituációban szükségünk van. Az általános műveltségen túl, például később a munka, a vállalkozás világában is meghatározó lehet.

Végeztek  egy felmérést a Helyesen magyarul olvasói között, hogy mennyire befolyásolja vásárlási döntésüket az adott reklám szövegezése, helyesírása. A válaszadók 88%-a válaszolt úgy, hogy nem vásárolna olyan terméket, szolgáltatást, melynek leírása helyesírási, nyelvhelyességi hibáktól hemzseg

Ugyanilyen szűrő lehet egy helyesen megírt önéletrajz, motivációs levél, mely előnyt jelenthet egy álláspályázatnál.

Érthető is, hiszen a helyes nyelvhasználat, az igényességet mutat, és bizalmat teremt.  

Neked szól a Helyesírás mágusa, ha...

… szeretnéd, hogy gyermeked a nyelvtani ismereteket, készségeket játékos formában, kötetlenebb hangulatban tudja gyakorolni, mélyíteni.

A játékok többsége szóbeli, beszélgetős játék, de ha egy-egy terület erősítésére nagyobb hangsúlyt fektetnétek, akkor írásbeli munkák készítéséhez is találsz javaslatokat.

Hány éves kortól? 

A játék egyes feladatai már az első osztály második félévétől játszhatók, többségük azonban a második, harmadik osztály nyelvtani ismereteire alapoz, az alsó tagozatos tananyaghoz ad támogatást, megsegítést.

A helyesírás mágusa tartalma:

 • 32 db korong
   
 • 12 db lottó tábla 
   
 • 2 db kétoldalas játéktábla
   
 • 78 db kártya
  -j/ly szavakat tartalmazó kártyák
  -Szófajok gyakorlásához kártyák
  -Időtartamok gyakorlasához szemléltető kártyák.

 • 9 db dobókocka
helyesiras-2
kukk2

Hogy ne maradjanak megválaszolatlan kérdések -

nyil21

Mennyivel egyszerűbb dolgunk lenne, ha a nyelvtani szabályokat megtanulva rögtön hibátlanul tudnánk alkalmazni azokat…. Sajnos nem így van. Ahhoz, hogy gondolkodás nélkül, automatikusan helyesen írjuk sokat kell gyakorolni. Ehhez kínálunk egy szórakoztató játékgyűjteményt. 

A Helyesírás mágusa játék feladataival igyekszünk támogatni, hogy a magolás helyett a tudatosság kerüljön előtérbe.

 • A helyesírási hibák egy része a felgyorsult kommunikáció eredménye. A beszélgetéseink során alig teszünk különbséget a hangzók időtartamában, így a gyerekek “füle is nehezen áll rá”.
 • A kiejtéstől eltérő írásmódú szavak helyes lejegyzéséhez gondolkodás, elemzés szükséges, mely aktív részvételt igényel a gyerekektől.
 • Ma már egyre gyakrabban hallunk a különböző tanulási problémákról. Egyes becslések szerint a gyerekek harmada szenved a tanulási nehézségektől és a következtében kialakuló magatartászavartól, rossz iskolai eredményektől, a társas kapcsolatok problémáitól.
 • Egy írásbeli dolgozatnál a gyermeknek rengeteg ideje megy el arra, hogy azon gondolkodik egyes kifejezést hogy is kellene leírni.Próbálja kompenzálni lemaradásait – kicsit olyan mintha egy futóversenyen úgy kellene lefutni az adott távot, hogy 20 kg-s súlyokat cipelünk a hátizsákunkban.
 • Nagyon sok esetben hallunk arról, hogy bizony a helyesírási hibák alapján ítélik meg gyermekünket, aki szégyenkezve próbál mindennemű írásbeliséget messzire elkerülni. Miközben az önmaga iránt érzett szégyenérzet súlyos önbizalomhiányhoz vezet.
 • A helyesírási hibák okozta problémák megmaradnak felnőttkorra is, amikor egy rossz helyesírás sok kaput becsukhat, egyfajta szűrő szerepét tölti be. Gondoljunk csak egy kedves üzenetre, amit mindenki szeret kapni kedvesétől – vagy épp egy motivációs levélre, hogy elnyerjük a vágyott állást.
 • Az emberek gyakran bírálják társaikat akár felszínes dolgok miatt is, könnyen lándzsát törnek olyan valaki felett, akinek gyenge a helyesírása.
 • Sok esetben a helyesírást az odafigyeléssel, igényességgel állítják párhuzamba.
 • Ma az internet világában, az ékezetek nélküli, vagy épp rövidítésekkel teli, esetleg szóköz nélkül írt üzenetek idején a megszerzett tudás hamar megkopik

 
A mai oktatási rendszerben próbálunk minél több tudást a gyerkőcök fejébe táplálni, kisebb-nagyobb sikerrel. Inkább a módszer a lényeges, ezáltal pedig a hatékonyság. 
Sokkal könnyebben megtanulják a gyerekek a helyesírás szabályait is, ha játékos feladatokkal mutatjuk meg és gyakoroltatjuk be velük, mintha azt próbáljuk elmagyarázni vagy épp csak bemagoltatni, hogy hogyan kell a szavakhoz kapcsolni az igekötőket.
 
Fontos, hogy a játék sikerélményt biztosít gyermekednek. Az öröm az, ami hozzásegíti majd a fejlődéshez. Dicsérjük meg gyermekünket, ha jól sikerült neki valami!  

Írást, helyesírást gyakorolni a gyermekekkel talán az egyik legnehezebb dolog.

Aki átélt már kudarcélményt, annak egy gyakorlókönyv látványától is görcsbe szorulhat a gyomra.

Ezt próbáltuk meg elkerülni a játék segítségével.

Általa alkotásra, gondolkodásra serkentjük a gyermekeket, így nem “magolás”, hanem az ismeretek, készségek alkalmazása történik.

Koppints-tapsolj! Magánhangzók ritmusa- Cél: differenciálás magánhangzó időtartamok
Szavak a zsákból – Cél: szókincsbővítés, magánhangzó időtartamok differenciálása
Zászlók a toronyba -cél: j/ ly differenciálás
Kockuljunk! -Cél magánhangzó időtartam differenciálás
Sok a sokk? – Cél: mássalhangzó időtartamok differenciálása
Mágus útja – Cél: főnév, melléknév, ige szófajok gyakorlása
Mondatok a fazékba! – Cél: mondatfajták gyakorlása
– Dobj egy jó számnevet! – Cél: számnevek fajtáinak megkülönböztetése.
– Lépegetés a lépőköveken-lépőkövekhez -Cél: toldalékok és helyesírásuk gyakoroltatása
– Egybeírjuk?Különírjuk? -Cél: Igekötők helyesírásának gyakorlása

Kukkants bele a Helyesírás mágusa dobozba

A szerzőről

Közel két évtizede foglalkozom gyermekekkel. Kezdetben tanítóként, majd nevelési tanácsadóban (jelenleg pedagógiai szakszolgálat) fejlesztőpedagóguskén, majd gyógypedagógusként. Munkám nagyon széleskörű, hiszen a fejlesztés mellett a diagnosztikai munkában (pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálatokban) is aktívan részt veszek. A tanulási problémák közül talán a helyesírási készség elmaradása a leggyakoribb. 

Ezt a területet -úgy tapasztalom- nehéz is fejleszteni. Rengeteg jó feladatlap, munkafüzet áll ugyan rendelkezésünkre, de azok a gyerekek, akik e nehézséggel szembesülnek nem is szeretnek írni, egy újabb könyv, vagy munkafüzet gyakran rossz érzést, néha ellenállást eredményez. A motiváció és az érdeklődés pedig elengedhetetlen a fejlődéshez. 

Évek óta készítek fejlesztő és társasjátékokat, és úgy gondoltam, hasznos lesz, ha oktatójátékokat is készítek, azonban el szerettem volna térni a “számonkérős”, egy válaszos játékoktól. 

A Számmágus és a Helyesírás mágusa során igyekeztem olyan játékokat készíteni, melyben a gyermekek aktiv részvétele elengedhetetlen. Számos játékötlet közül azokat válogattam össze, melyeket örömmel végeztek a hozzám forduló gyerekek, melyek után jókedvűen, megerősödve tudtak felállni az asztaltól. 

A Számmágust és a Helyesírás mágusát

Vélemények

GARANCIÁK

100% pénzvisszafizetési garancia​

Győzödj meg róla, hogy ez tényleg egy igazán jó játék. Mégsem tetszik, netán meggondoltad magad? A csomag kiküldését követő 14 napon belül küldd vissza részünkre a teljes játékot és mi visszautaljuk neked vételárát. Ezzel a játékkal csak nyerhetsz!

Időgarancia

Igyekszünk minden kérdésedre választ adni 2 munkanapon belül.​

Megújulás garancia​

A kiinduló 10 játékötlet mellé weboldalunkon és facebook oldalunkon folyamatosan adunk újabb és újabb ötleteket, variációs lehetőségeket, hogy minél sokoldalúbban tudjátok használni a játékunkat.

ÁRAK

A Számmágus ára

A Számmágus ára Bruttó 7.990 Ft

A Helyesírás mágusa ára

A Helyesírás mágusa ára Bruttó 7.480 Ft

25.000 Forint feletti megrendelésnél ingyenes kiszállítás!

Add le a rendelésed 2 perc alatt!

 1. Add meg, hány darabot kérsz!
 2. Válassz fizetési módot!
 3. Bankkártyás fizetés esetén fizesd ki az összeget, átutalás esetén utald át a díjat!
 4. A fizetés után elektronikus számlát állítunk ki, amit e-mailben küldünk el.
 5. Biztonságos SSL fizetés. Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya adataidat nem ismerjük és nem is tároljuk. Az itt megadott bankkártya adataid egy titkosított csatornán keresztül, kódoltan kerülnek továbbításra a bankfióknak.

Kérdésed van? Segítünk!
Tel.: 06/30-815-3260 ill. 88/634-585

Bankkártyás adataidat nem ismerjük és nem is tároljuk. Bankkártya adataidat egy zárt, biztonságos csatornánk keresztül megadhatod a bankfiók felé.
Ha a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, kérlek vedd ki a pipát az űrlap alján található Postázási adatok megegyeznek a számlázási adatokkal megjegyzésnél, és add meg, mit írjunk a számlára.

Copyright 2012 – 2020 Játékliget | Minden jog fenntartva!